Emlak Vergisi Beyannamesi

Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1.maddesi gereğince Emlak Vergisine tabiidir.
Emlak Vergisi  bir gayrimenkulün satın alınması veya intikal etmesi üzerine ilgili Belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve ödenir.
Mükellefiyeti : Emlak vergisini bina, arsa ve arazinin malikleri varsa intifa hakkı sahipleri her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder.

Gerekli Belgeleri

Arazi Beyanı  (İndirmek için tıklayınız.)
Arsa Beyanı  (İndirmek için tıklayınız.)
Bina Beyanı  (İndirmek için tıklayınız.)
Cevre Temizlik Vergisi  (İndirmek için tıklayınız.)
İlan ve Reklam Vergisi  (İndirmek için tıklayınız.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Tapu veya Tapu Tahsis Belgesi Fotokopisi
Vekaletname     (Bildirim Başkası Adına Veriliyorsa)
Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlı durumu varsa İmar Müdürlüğü’nden)
T.C. Kimlik No.su  yada Vergi Kimlik No.su


Bildirim Süreleri

Yeni alınan veya intikal eden bir gayrimenkulün bildirimi alındığı yılı içerisinde emlakın bulunduğu belediyeye verilir. İşlem yıllın son üç ayında gerçekleştiyse üç ay içinde bildirim verilmesi gerekmektedir.

Ödeme Süreleri
Emlak vergisi 1. taksit tutarı Mayıs ayı sonuna kadar, 2.taksit tutarı ise Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

Vergi Oranları
Satın almalarda edinim değerinin diğer şekillerde ise, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29.maddesi gereğince tespit edilen değerin;

Binalarda         : %o2 si
İşyerlerinde     : %o4 si
Arsalarda         : %o6 si
Arazilerde        : %o2 si

Muafiyetleri

Emeklilerin Muafiyetleri ve İşlemleri

Emlak vergisi Kanunu’nun 4962 sayılı kanunun 15. maddesiyle değişik 8. maddesine göre gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlerine ait ödenecek emlak vergisinden muaftılar.
Muafiyetten faydalanmak isteyen mükellefler; Emekli cüzdanı fotokopisi ile emeklilere ait formu doldurup imzalayarak belediyenin tahakkuk şefliğine müracaat etmek suretiyle tahakkuk kayıtlarını kapattırabilirler.

Hiçbir Geliri Olmayan Mükellef Muafiyet  İşlemleri

Hiçbir geliri olmadığını beyan ederek emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına ait alacakları belgeler ile hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenlerine ait formu doldurarak belediye tahakkuk şefliğine müracaat ederek muafiyet işlemlerini yaptırabilirler.

 Özürlü Mükellef Muafiyetleri  ve İşlemleri

5378 sayılı “ Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 22. maddesi ile Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan indirimli bina vergisi oranına ilişkin hükme özürlüler ifadesi eklenerek özürlülerin indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları sağlanmıştır.
Özürlülerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilerek tek meskeni olan özürlülere ait indirimli bina vergisi bildirim formunu doldurup, dilekçe ile Tahakkuk Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan Mağaza Tasarımı Ankara Work in Work Mimarlık başlıklı makalemizde mağaza dekorasyonu ankara, mağaza tadilatı ve Mağaza tasarımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Advertisement

,

No comments.

Yorum Bırakabilirsiniz

You must be logged in to post a comment.